0887 263 164; 0888 801 591 elitms@abv.bg

Плъзгащи се пожароустойчиви врати

Вратите предлагани от нас са произведени в Fael Security s.r.l.  – Италия,  съгласно хармонизиран европейски стандарт:  „Комплекти врати за пешеходци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим“ – БДС EN 16034:2014;   БДС EN 13 241: 2016 и БДС EN 14 351:2016.

Вратите имат СЕ маркировка.  
Предлагат се във варианти: Еднокрила,  Двукрила, Врата телескоп с или без пешеходна врата.
Границата на пожароустойчивост на тези врати е EI₂120.

Плъзгащите врати са предназначени за отвори с големи размери и се използват най – често за разделяне на участъци  на подземни паркинги на жилищни сгради или търговски обекти. Проектирани са да стоят в отворено положение и се самозатварят по сигнал от пожароизвестителна система. Вратата се затваря плавно чрез противотежести и фабрично заложен регулатор на скоростта.

Размерите на всяка врата са индивидуални, взети от съществуващ строителен отвор. Проектирани са за плъзгане по горна водеща релса, което предполага наличие на бетонен трегер или изграждане на стабилна метална конструкция позволяваща надежден монтаж.

Монтажът може да се извърши само от квалифициран персонал.

Елит МС ЕООД не носи никаква отговорност за повреди, причинени от неправилна употреба или неадекватен монтаж. При желание от клиента за монтаж, ние задължително правим оглед на обекта, взимаме размери от строителния отвор, правим преценка възможен ли е директен монтаж или е необходимо изграждане на метална конструкция и изработваме съответната оферта с цена за врата, доставка и монтаж. Вратите са боядисани в цвят по РАЛ 7035.

Огнезащитните врати, които фирма Елит МС предлага на пазара са съобразени изцяло с разпоредбите на Българското законодателство и притежават всички необходими документи за влагане в строителството,  при приемане от ГДПБЗН и Строителен надзор.

СВЪРЖИ СЕ С НАС ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА

СВЪРЖИ СЕ С НАС ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОФЕРТА